MDF (Main Distribution Frame)kross, peajaotur Kahest poolest koosnev jaotusseade, mis asub telefonijaamas ja mille ühe poole klemmidel lõpevad telefonijaamast lähtuvad kaablid ja teise poole klemmidel algavad juurdepääsuvõrgu liinid