anchor (1)ankur, ankurdama Elektronkirjastamise termin, mis tähistab küljendusobjektide kinnistamist mingisse kindlasse kohta dokumendis, näiteks joonise sidumist tekstilõigu külge. Ankrute kasutamine tagab selle, et teksti ümberpaigutamise korral jääb joonis alati selle tekstilõiguga kokku