low radiationvähekiirgav Katoodkiiretoruga kuvarit nimetatakse vähekiirgavaks, kui sellest kiirguva väga madalsagedusliku ja ülimadalsagedusliku elektromagnetilise kiirguse tase jääb kehtestatud normi piiresse. Kõige rangemad normid selles suhtes on praegu Rootsis