journalpäevik Faili, andmebaasi vms muudatuste kohta teavet sisaldav andmestruktuur. Päevik paikneb harilikult spetsiaalselt selleks reserveeritud piirkonnas. Failisüsteemid on enamasti väga suured andmestruktuurid ja nende värskendamine võtab palju aega. Kui keset värskendamist toimub süsteemi kokkujooksmine, siis tuleb failisüsteemi taastamiseks läbi käia kogu failisüsteem. Päeviku kasutamise mõte on selles, et muudatusi sisaldav fail salvestatakse kõigepealt päevikusse ja alles hiljem failisüsteemi. Kui seejuures peaks tekkima probleeme, on alati käepärast päevikusse salvestatud failikoopia ning piisab ainult selle faili uuesti salvestamisest. Taolist füüsilist päevikut kasutab näiteks Linux’i failisüsteem ext3. Teine päeviku variant on loogiline päevik, kuhu salvestatakse mitte andmeid endid, vaid neid kirjeldavaid metaandmeid. Loogilist päevikut kasutab näit. failisüsteem XFS