unstructured overlay networkstruktureerimata kattevõrk Struktureerimata kattevõrk on selline partnervõrk, mille moodustamisel luuakse sõlmedevahelised lingid suvaliselt. Kui uus partner soovib võrguga ühineda, siis kopeerib ta alguses ära naabersõlme lingid ja ajapikku kujundab välja omaenda lingisüsteemi. Enamik partnervõrke, sh Gnutella, Napster ja KaZaA on struktureerimata kattevõrgud. Struktureerimata kattevõrgu eeliseks on see, et populaarne sisu leitakse üles kiiresti, puuduseks aga see, et haruldane sisu võib jääda üldse leidmata