structured overlay networkstruktureeritud kattevõrk Struktureeritud kattevõrgud on sellised partnervõrgud, kus kasutatakse hajusat räsitabelit, mille abil saab kindlaks teha, millist sisu iga konkreetne partner valdab. Räsifunktsioonide abil arvutatakse igale sisuühikule ja igale võrgusõlmele vastavad väärtused, mis kantakse räsitabelisse ning sisu otsimiseks kasutatakse globaalset protokolli. Võrreldes struktureerimata kattevõrguga on struktureeritud kattevõrgus väiksem liiklus ja on võimalik üles leida ka sellist sisu, mida valdab ainult mõni üksik võrgusõlm.

Struktureeritud partnervõrgud on näit. Chord, Pastry, Tapestry jne.