COA (Certificate Of Authenticity)autentsustõend Tarkvarapakendi juurde kuuluv dokument, mis kinnitab, et tegemist on originaaltootega. Harilikult on autentsustõendil toote seerianumber ning raskesti järeletehtava (näit. holograafilise) embleemiga pitser. Autentsustõendiga varustatud tarkvara kasutamine on seaduslik