mixed realitysegureaalsus Keskkond, kus inimese vaateväljas on samaaegselt nii reaalsed objektid kui ka arvuti abil genereeritud kujundid. Kui valdavalt on tegemist reaalsete objektidega ja ainult mõni objekt on virtuaalne, siis sellist keskkonda nimetatakse täiendatud reaalsuseks, teise äärmust (enamik objekte on virtuaalsed) nimetatakse täiendatud virtuaalsuseks