Turing testTuringi test Inglise teadlase Alan Turingi poolt 1940-ndatel sõnastatud kriteerium, mis võimaldab tuvastada tõelist tehisintellekti. Turingi sõnastuses kõlas see nii: "masin omab tehisintellekti, kui puudub tajutav erinevus masina ja intelligentse inimese poolt genereeritud vestluse vahel"