delimiterpiire, eraldaja Märk (vahel ka mitmest märgist koosnev märgikomplekt), mida kasutatakse lihttekstis üksteisele järgnevate sõltumatute piirkondade alguse ja lõpu tähistamiseks. Sageli kasutatakse eraldajana koma või tabeldusmärki