relationrelatsioon Relatsioonandmebaaside teoorias kasutatav nimetus andmebaasi tabeli kohta. Nimetus tuleb sellest, et tabeli abil väljendatakse andmete omavahelisi vastavusi ehk suhteid (relatsioone)