UCS (Universal Character Set)universaalmärgistik ISO/IEC 10646 standardiga määratud märgistik, mis sisaldab praegu ligi 100 tuhat märki. Igal märgil on oma unikaalne nimetus ja igale märgile vastab oma koodipunkt. Universaalmärgistik on aluseks mitmele kodeeringule, millest enimkasutatavad on UTF-8 ja UTF-16.

Alates 1991.a. arendab ISO universaalmärgistikku koostöös Unicode Consortium’iga, nii et UCS ja Unicode on omavahel kooskõlas