PS (Program Stream)programmivoog Standardiga MPEG-2 Part 1, Systems (ISO 13818-1) defineeritud digitaalse audio, video jne multipleksimist võimaldav konteinervorming, mis on ette nähtud kasutamiseks piisavalt müravabas keskkonnas, näiteks DVD-de juures. Eetri kaudu edastatava digitelevisiooni puhul on infokao tõenäosus märksa suurem ning seepärast tuleb kasutada transportvoo protokolli.