ADSL2+ (Asymmetric Digital Subscriber Line 2+)Asümmeetrilise digitaalse abonendiliini ehk ADSL-ühenduse uuem standard maksimaalse allalaadimiskiirusega kuni 25 Mbit/s, mis on kaks korda suurem kui ADSL2 puhul. See on saavutatud kasutatava sagedusriba laiendamisega 1,1 MHz pealt 2,2 MHz peale. Maksimaalne üleslaadimiskiirus on nii ADSL, ADSL2 kui ADSL2+ puhul 1 Mbit/s. Kõnealuste kiiruste puhul on tegemist teoreetiliste maksimumkiirustega.

StandardNimetus Allalaadimiskiirus Üleslaadimiskiirus
ANSI T1.413-1998 Issue 2ADSL8 Mbit/s1.0 Mbit/s
ITU G.992.1ADSL (G.DMT)12 Mbit/s1.3 Mbit/s
ITU G.992.1 Annex AADSL over POTS12 Mbit/s1.3 MBit/s
ITU G.992.1 Annex BADSL over ISDN12 Mbit/s1.8 MBit/s
ITU G.992.2ADSL Lite (G.Lite)4.0 Mbit/s0.5 Mbit/s
 
ITU G.992.3/4ADSL212 Mbit/s1.0 Mbit/s
ITU G.992.3/4 Annex JADSL212 Mbit/s3.5 Mbit/s
ITU G.992.3/4 Annex LRE-ADSL25 Mbit/s0.8 Mbit/s
 
ITU G.992.5ADSL2+24 Mbit/s1.0 Mbit/s
ITU G.992.5 Annex LRE-ADSL2+24 Mbit/s1.0 Mbit/s
ITU G.992.5 Annex MADSL2+M24 Mbit/s3.5 Mbit/s

Eestis pakuvad ADSL2+ ühendust Elion ja Elisa. Elionil kuulub see kolmikpaketti ning allalaadimiskiirust lubatakse kuni 12 Mbit/s (kui samal ajal vaadatakse digitelevisiooni, siis 8 Mbit/s) ning Elisa pakub allalaadimiskiirust 5 kuni 15 Mbit/s