HE-AAC (High Efficency AAC)kõrgefektiivne AAC Kadudega tihendusmeetod digitaalse audio tarvis, mis on optimeeritud madalate bitikiiruste jaoks. HE-AAC versioon 1 kasutab tihendamise efektiivsuse tõstmiseks spektritaaste meetodit (SBR) ning HE-AAC versioon 2 kasutab lisaks spektritaastele stereosignaali tihendamiseks parameetrilise stereo (PS) meetodit.

HE-AAC meetodi kohta on kasutusel erinevaid kaubanduslikke nimetusi. Näit. Nokia ja Samsung kasutavad mobiiltelefonide juures HE-AAC v.1 kohta nimetust AAC+ ning HE-AAC v.2 kohta nimetust eAAC+. Motorola nimetab HE-AAC v.1 samuti AAC+, kuid HE-AAC v.2 kohta kasutab nimetust AAC+ Enhanced