system administrationsüsteemihaldus Asutuse või ettevõtte arvutite ja arvutivõrgu haldus. Olenevalt organisatsiooni suurusest ja funktsioonidest võib süsteemihaldus sisaldada serverite jt. arvutisüsteemide installimist, hooldust ja korrashoidu, abinõude väljatöötamist süsteemi pideva ja tõrgeteta töö tagamiseks, tegelemist andmeturbega, teatud määral programmeerimist ja skriptimist, arvutikasutajate väljaõpetamist, arvutiprobleemide lahendamist jms.