VIVO (Video In Video Out)video sisse - video välja Kallimate ATI ja mõningate NVIDIA kuvaadapterite juures leiduv port, mis võimaldab kahesuunalist analoog-videoedastust (sisend ja väljund) läbi mini-DIN konnektori ja vastava kaabli