dedicated serverprivaatserver Server, mida kasutatakse ainult ühel eesmärgil, näiteks ühe veebisaidi või ühe rakenduse majutamiseks. Internetiteenuse pakkuja juures majutatavaid privaatservereid kasutavad suured firmad, kellel on vaja hallata suuremaid andmemahte ja kes soovivad paremat andmeturvet, kuid kes ei soovi või ei pea otstarbekaks sisse seada omaenda servereid.

Vt. ka virtual server