FLOPS (FLoating point OPerations per Second)ujukomatehet sekundis Protsessori jõudluse mõõtühik. Tavalise kalkulaatori jõudlus on ca 10 FLOPS, sest kui jagamis- või korrutustehe toimub 0,1 sekundiga, siis tundub see kasutajale piisavalt kiirena. Stanfordi Ülikooli superarvuti Folding@Home saavutas 2009.a. jõudluse 8,1 PFLOPS (1015 ujukomatehet sekundis). 2008.a. kiireim personaalarvutiprotsessor oli neljatuumaline Intel Core i7 965 XE, mille jõudlus on 70 GFLOPS. Märksa kiiremad on graafikaprotsessorid, nt nVidia Tesla C1060 GPU jõudlus on kuni 933 GFLOPS.
Arvuti jõudlus
Ühik FLOPS
YFLOPS (yottaFLOPS) 1024
ZFLOPS (zettaFLOPS) 1021
EFLOPS (exaFLOPS) 1018
PFLOPS (petaFLOPS) 1015
TFLOPS (teraFLOPS) 1012
GFLOPS (gigaFLOPS) 109
MFLOPS (megaFLOPS) 106
KFLOPS (kiloFLOPS) 103