cell (6)rakk Elektrolüütiline rakk on elektrolüüti sisaldav anum, milles toimub metallesemete söövitamine või metallikihiga katmine elektrivoolu abil