call completionkõneviimistlus Täiendavate võimaluste lisamine tavalisele kõneteenusele, mis võimaldavad sõnumi edastamist ka siis, kui otsekõne valitud numbrile osutub mingil põhjusel võimatuks (number ei vasta, on hõivatud, välja lülitatud vms). Erinevad sidefirmad pakuvad erinevaid kõneviimistluse variante, sh:
  • kõne ümbersuunamine teisele numbrile
  • kõne ootele panek (kõne vastuvõtja saab poolelioleva kõne teatud ajaks ootele panna)
  • lühisõnumite saatmine (SMS, MMS)
  • kõnepost
  • kohaloleku näitamine
  • kõnejärjekorda panek