uptimeülalolekuaeg Ajavahemik, mille vältel arvuti- või sidesüsteem on "üleval" (töökorras). Ülalolekuaeg iseloomustab süsteemi töökindlust ja harilikult väljendatakse seda protsentuaalselt. Nt ülalolekuaeg 99,999% tähendab, et aasta jooksul on süsteem "maas" kokku kuni 5 min 15 s

Vt. ka downtime