fork (1)harutama Väljatöötamisel olevat lähtekoodi sõltumatult arendatavateks harudeks jaotama, mille tulemusena kujunevad programmi erinevad versioonid ehk harud. Harutamine on tavaline avatud lähtekoodiga tarkvara puhul, sest seda tohib vabalt modifitseerida