cyberstalkingkübernoidlemine, kübervaenamine Interneti jt elektrooniliste vahendite kasutamine isiku, isikute rühma või organisatsiooni ahistamiseks. Kübernoidlemist iseloomustavad:
  • valesüüdistused ohvri aadressil
  • ohvri kohta personaalse info kogumine
  • kolmandate isikute ässitamine ohvrit vaenama
  • ahistaja enda kujutamine võltsohvrina
  • viiruste saatmine ohvri arvutisse
  • piinlikkusttekitavate ajakirjade, esemete jms tellimine ohvri aadressile
  • noorte ahvatlemine ahistajaga kohtuma
Kui sarnast tegevust harrastavad alaealised, siis nimetatakse seda küberkiusamiseks.

Kübernoidlemine on viimasel ajal muudetud seadusega karistatavaks paljudes USA osariikides, Austraalias ja Suurbritannias