TCM (Trellis Coded Modulation)võrestikmodulatsioon Võrestikmodulatsiooni puhul on kodeerimine ja moduleerimine ühendatud ühte seadmesse. Kodeerimiseks kasutatakse konvolutsioonkodeerimist ja moduleerimiseks kvadratuur-amplituudmodulatsiooni. Selline kombinatsioon võimaldas varem kasutusel olnud meetoditega võrreldes tõsta andmekiirust kahekordseks ning enne turbokoodide leiutamist oli kõige lähemal Shannoni piirile (teoreetiliselt võimalik maksimaalne andmekiirus antud sagedusribas antud signaal-müra suhte juures).

Esimese võrestikmodulatsiooni kirjeldava artikli avaldas Gottfried Ungerboeck 1982.a., kuid alles 1990.a. avaldas ITU esimese võrestikmodulatsiooniga 14,4 kbit/s modemi standardi, mis ratifitseeriti 1994.a. Tänapäeval on telefonivõrgus kasutusel peamiselt võrestikmodulatsiooniga V.34 modemid andmekiirusega 28.8 kbit/s või 33.6kbit/s.

Nimetus "võrestikmodulatsioon" tuleb sellest, et sellise kooderi olekudiagramm meenutab roniroose kandvat võrestikku