channel codingkanalikodeerimine Meetod andmete kodeerimiseks liiasuse lisamise teel eesmärgiga vähendada vigade esinemise tõenäosust andmete edastamisel sidekanalis. Sõltuvalt sidekanali liigist (klassikaline telefoniside, satelliitside, mobiilside, kosmoseside jne) kasutatakse erinevaid kanalikodeerimise algoritme. Kanalikodeerimist kasutatakse ka andmete salvestamisel laserplaatidele, et vähendada kriimustuste ja tolmu kahjulikku mõju