shadervarjutaja 3-mõõtmelises arvutigraafikas väike programm või algoritmikomplekt, mis määrab ära objektide 3-mõõtmeliste pinnaomaduste kujutamisviisi sõltuvalt valgusallikast, selle kaugusest ja valguse langemisnurgast. Varjutajate kasutamine muudab kaasaegsete graafikaprotsessorite programmeerimise väga paindlikuks