IP CodeIP kood Rahvusvahelise standardiga IEC 60529 määratud elektriseadmete korpuste ohutustehniline tähistus, mis näitab korpuse kaitstuse astet tahkete esemete (sh käte ja sõrmede), tolmu ja vee eest. Kood koosneb tähtedest IP ja kahest numbrist. Esimene number näitab kaitstust tahkete esemete ja tolmu eest, teine kaitstust vee eest. Näiteks siseruumides kasutatavate pistikupesade puhul on nõutav IP22 või IP2X. IP22 tähendab, et esemed diameetriga üle 12,5 mm (nt sõrmed) ja kuni 15-kraadise nurga all tilkuv vesi ei tohi pesa sisemusse pääseda. IP2X puhul näitab täht X, et veekindlus pole määratud. Välistingimustes töötamiseks mõeldud videokaamerate puhul näitab kood IP66 seda, et kaamera on täielikult tolmukindel ja talub suvalise nurga all langevaid veejugasid.

Lisaks rahvusvahelisele standardile on eri riikides (USA, Saksamaa, Austraalia) kasutusel ka täiendavad kohalikud standardid