B (bulb)aegvõte Nii filmi- kui digikaamerate juures kasutatav särirežiim, mille puhul katik jääb avatuks senikaua, kui päästikule vajutatakse. Lihtsamatel digikaameratel see režiim puudub

Vt. ka T