abusive content (1)nurjatu sisu Kahjuliku sisu liik: õigus- või eetikanorme rikkuv materjal, näiteks pettuslik või pornograafiline [AKIT-2011]