active attackaktiivrünne Süsteemi muuta või mõjutada püüdev rünne; krüptograafias: sõnumite sisu või edastust muutev rünne [AKIT-2011]