add-on security (2)lisandmooduliturve Näiteks brauseri lisandmoodulite puhul [AKIT-2011]