advance fee fraudavansikelmus Kelmus, mille käigus kelm meelitab naiivset ohvrit tasuma "avanssi", pakkudes talle mingit hüve (kaupa, teenust, töökohta, loosivõitu vms, mis aga jääb ohvril saamata) [AKIT-2011]

Vt. ka 419 scam