NAPT (Network Address and Port Translation)võrguaadresside ja portide transleerimine Võrguaadresside teisendamise variant, kus väljaminevates pakettides lisaks IP aadresside teisendamisele muudetakse ka kõrgema taseme informatsiooni, nt TCP/UDP porte. Sellisel juhul peab marsruuter pidama ka teisendustabelit, et suunata tagasi saabuvad paketid õigetele siseaadressidele. Seda nimetatakse ka PAT (Port Address Translation), IP Masquerading, NAT Overload ja many-to-one NAT. Kuna see on levinuim võrguaadresside transleerimise viis, siis termini NAT all mõeldaksegi tavaliselt just NAPT’i