piecewise hashingtükiti räsimine Räsimeetod, mille puhul sisend jaotatakse plokkideks ja iga plokki räsitakse eraldi. Algselt oli see mõeldud kasutamiseks kettakujutiste tegemisel, sest kui üks plokk peaks riknema, siis ülejäänud plokkide räsid on kasutatavad nende tervikluse tõestamiseks