fence agenttarastusagent Kui üks Linuxi klastrisse kuuluv server rikki läheb, siis ülejäänud süsteemi kaitseks tuleb riknenud sõlm isoleerida (selle toide välja lülitada või blokeerida selle ligipääs ühisressurssidele). Sellist tegevust nimetatakse riknenud sõlme tarastamiseks (fencing) ning vastavat programmi või skripti nimetatakse tarastusagendiks. Tarastusagent jookseb klastriga ühendatud tarastusseadmes (fencing device).