Smart Gridnutivõrk Elektrivõrk, millesse on tõhusalt integreeritud kõikide võrguga ühendatud kasutajate - tootjate, tarbijate ja tootvate tarbijate - käitumine ja tegevus, et saada majanduslikult tõhus säästlik elektrisüsteem, mis on ohutu, väikeste kadudega, varustuskindel ja hea tarnekvaliteediga.