WMM (Wi-Fi MultiMedia)Wi-Fi multimeedia 802.11e standardil põhinev Wi-Fi Alliance'i sertifitseerimine, mis tagab põhilise teenusekvaliteedi Wi-Fi võrkudes. WMM annab liikluseesõiguse neljale pääsukategooriale (kõne, video, parim üritus ja foon), kuid ei taga garanteeritud läbilaskevõimet. Sobib lihtsatele teenusekvaliteeti nõudvatele rakendustele nagu VoIP Wi-Fi telefonides