CAN (Controller Area Network)kontrollervõrk Peamiselt liiklusvahendites (autod, laevad, lennukid jne)ning viimasel ajal ka põllutöö- ja muudes masinates kasutatav mikrokontrollerite jadasiinvõrk, mis ühendab omavahel reaalajarakendustega töötavaid seadmeid, sensoreid ja ajameid. Kontrollervõrk ei vaja tööks hostarvutit