CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit)kanaliteenindusplokk/andmeteenindusplokk Andmeteenindusplokk (DSU) on seade, mis täidab sideliini kaitse- ja diagnostikafunktsioone ning kanaliteenindusplokk (CSU) on seade, mis ühendab terminale digitaalliiniga. Harilikult on need kaks seadet monteeritud ühte korpusse ja taolist komplekti võib käsitleda kui väga võimsat ja kallist modemit. CSU/DSU on vajalik T-1 või T-3 liini kummaski otsas, kusjuures mõlemas otsas peavad olema ühe ja sama firma tooted