cron expressioncron-avaldis Tavaliselt 6 omavahel tühikutega eraldatud välja sisaldav string, mis määrab ära ajamomendi mingi käsu käivitamiseks. Need väljad on:
-minut (0-59)
-tund (0-23)
-kuupäev (1-31)
-kuu (1-12)
-nädalapäev (0-6) (pühapäev-laupäev, ka 7 on pühapäev)
Viimane, kuues väli sisaldab täitmisele kuuluvat käsku. Vahel on cron-avaldise algusesse lisatud veel üks väli, kus on kirjas sekundid.

crontab fail koosneb sellistest stringidest