blockchainplokiahel Järjestikustest andmeplokkidest moodustatud andmestruktuur, mis võimaldab tehingute digitaalset identifitseerimist ja jälitamist üle hajussüsteemi. Plokiahel pakub hajusraamatu (hajuspäeviku) tehnoloogiat, mis võimaldab läbipaistvat ja turvalist vahendit varade kuuluvuse ja ülekandmise jälitust. Bitcoin kasutab plokiahela tehnoloogial põhinevat hajusandmebaasi.