datacastingandmelevi Digitaalse informatsiooni saatmine koos digi- või analoogtelevisiooni ja raadiosaadetega. Üldiselt ei kasutata seda terminit andmete kohta, mis kuuluvad tele- või raadioprogrammide juurde.

Andmelevi kasutatakse peamiselt uudiste, ilmateadete, liiklusinfo, börsiteadete jms informatsiooni saatmiseks. See võib olla ka interaktiivne (allavoolu multimeediaringhäälingu kaudu, ülesvoolu läbi mobiiltelefonivõrgu), nt mängimine, ostlemine või õppimine