MFA (multi-factor authentication)mitme teguriga autentimine Autentimismeetod, kus arvutikasutajale võimaldatakse ligipääs ainult siis, kui ta esitab autentimismehhanismile korrektselt kaks või enam tõendit (tegurit), milleks võivad olla
  • teadmine - midagi, mida ainult kasutaja teab (nt parool või PIN-kood)
  • omamine - midagi, mida ainult kasutaja omab (nt ID-kaart või mobiiltelefon)
  • olemine - midagi, kes ainult kasutaja on (nt sõrmejälg- või häältuvastus,
Lisaks neile kolmele kasutatakse ka neljandat tegurit, milleks on kasutaja füüsiline asukoht.

Mitme teguriga autentimise alaliik on kahe teguriga autentimine, nt makseterminalis pangakaardi ja PIN-koodiga.