buyerostja Isik või organisatsioon, kes sõlmib kaupmehega lepingu teatud kaupade või teenuste ostmiseks