UCS/WINS (Uniform Communication Standard)ühtne sidestandard Arvutitevahelise andmevahetuse standard kasutamiseks laomajanduses ja jaotussüsteemis.

UCS on levinud laiemalt kui WINS