UCC (Uniform Code Council)Ühtse Koodeksi Nõukogu Rahvusvaheline EDI organ, kes annab firmadele soovitusi selle kohta, milliseid EDI standardeid ja nende versioone kasutada