PMR (Private Mobile Radio)individuaalne mobiilraadio PMR on midagi analoog- ja digitaalmobiilside vahepealset. Seda kasutatakse tuletõrjes, politseis ja päästeteenistustes, aga ka transpordifirmades, elektri-, gaasi- ja veevarustuse ettevõtetes ning muudes avalikke teenuseid pakkuvates organisatsioonides. PMR tehnoloogiat arendas Saksa firma Bosch, üritades luua täisdigitaalset mobiilside tehnoloogiat. 1997. a. müüs Bosch oma Euroopa tehased Motorolale, kes soovis laiendada Euroopas oma TETRA turgu