schema (2)skeem Matemaatikas nimetatakse skeemiks tehisintellekti järeldusreegli (inference rule) formaalset avaldist. See avaldis on üldistatud aksioom, milles iga sümbol on asendatud teatud kindlate väärtustega või juhtudega, et leida teatud kindlat järeldusreeglit