image maphüperpilt HTML-dokumendis asuv graafiline kujutis (näit. maakaart), mille eri osadele on kinnistatud erinevad hüpertekstlingid